tt


Projektová činnosť :

RD Hamuliakovo -  rok 2003
Administratívno-prevádzková budova - rok
2004-5 ( prístavba )RD Bratislava - rok 2004
Rekonštrukcia a prístavba RD Velký Biel – rok 2005/2006
RD Miloslavov – rok 2004/2005
RD Bratislava – rok 2005
RD Senec – rok 2006
RD Bernolákovo – rok 2006
RD Senec – rok 2007
RD Senica – rok 2007
Rekonštrukcia a nadstavba RD  Bratislava – rok 2007
Rekonštrukcia Dom Smútku  Senec – Reca – rok 2007/2008
Rekonštr. a prestavba prevádzkových priestorov Eliášovce -   rok- 2006 / 2007
RD Bernolákovo - rok 2008
RD Záhorská Bystrica – rok  2008
Pekáreň Zálesie – rok 2008


Stavebný dozor
:

 Spolupráca pri výkone st. dozoru NTC Bratislava – rok 2002-04
RD Bernolákovo - rok 2004
RD Ivánka pri Dunaji - rok 2005
RD Miloslavov - rok 2005
RD Bratislava - rok 2006
RD Senec – rok 2007
RD Senec - Reca – rok 2007
Rekonštr. a prestavba prevádzkových priestorov Eliášovce – rok  2006 / 2007 (Technický dozor investora, koordinácia stavby
RD Bernolákovo – rok 2007 / 2008