tt

 

Pallas spol. s r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti projektovania a výkonu inžinierskej činnosti v stavebníctve.  Skúsenosti a znalosti komplexnej problematiky stavebníctva vyplývajú z praxe ako aj z rôznorodosti zákaziek a ich problematiky. Naša spoločnosť sa zaoberá širokou škálou činnosti v stavebníctve, kde je projektová činnosť iba pomysleným vrcholom.

Prednosťou našej spoločnosti je schopnosť uskutočňovať všetky predstavy a požiadavky investora v maximálnej miere s ohľadom na charakter realizovaného diela. Uplatňujeme individuálny a  priamy prístup k zákazníkomich potrebám a tak zvyšujeme úroveň vzájomnej dôvery.

 

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.